فیدر دستگاه مونتاژ برد SMD

 

سیستم تغذیه قطعات در دستگاه مونتاژ برد از فیدرهای اتوماتیک پنوماتیک تشکیل یافته است. فیدرهای استفاده شده از نظر دقت و سرعت یکی از بهترین نوع فیدرها بوده و محصول شرکت Yamaha می‌باشند. همچنین برای قطعاتی که در تیوب و سینی قرار دارند به ترتیب از Feeder vibrator و Tray feeder استفاده می‌شود.

انواع فیدر دستگاه مونتاژ برد SMD

8X2 mm

8X4 mm

12mm


16mm


24mm


Stick feeder