گالری مارال ربات صنعت

برنامه معرفی کارگروه برتر استانی (شرکت دانش بنیان مارال ربات صنعت)

مسابقه تلویزیونی کارویا شبکه یک سیما

مستند پنجه های کارآمد (بیوگرافی مهندس عطا قادر، مدیرعامل شرکت مارال روبات صنعت)

آشنایی با شرکت دانش بنیان مارال روبات صنعت

معرفی کامل خدمات پس از فروش مارال روبات صنعت