نازل دستگاه مونتاژ برد دستگاه SMD

از نازل‌های سامسونگ سری CP45 در دستگاه مونتاژ برد برای عملیات برداشتن و گذاشتن قطعات استفاده شده است.

انواع نازل های دستگاه مونتاژ برد دستگاه SMD

نازل سایز 040


سایز 065


سایز 140

سایز 220


سایز 400


سایز 750

سایز 1100